Privaatsuspoliitika

Beehosting on võtnud endale kohustuse klientide ja kasutajate privaatsus tagada. Seetõttu oleme ette valmistanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis reguleerivad kliendiandmete kogumist, kasutamist, avalikustamist, ülekandmist ning hoiustamist. Meie tegevus internetis vastab kõikidele headele tavadele ning Eesti Vabariigi seadustele. Palun leidke aeg, et privaatsust puudutavad punktid üle vaadata.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmete all peetakse silmas kõiki andmeid, mida Beehosting saab kaudselt või otseselt Sinuga seostada, mida kogutakse ja kasutatakse Beehostingu poolt inimestega sõlmitud lepingute kohustuste täitmiseks, nendega ühenduse võtmiseks ja seadusest tulenevate nõuete täitmiseks.

Klientide isikuandmeid võidakse koguda järgnevatel viisidel:

  • edastades meile kas meie veebilehe kaudu või muul viisil (nt. meie poe kaudu) oma kontaktandmed (sealhulgas nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-maili aadress, eelistatud suhtluskanal);
  • kasutades meie veebilehte, kogutakse andmeid kasutajakonto või küpsiste kaudu;
  • sooritades ostu või tehes meie e-poes tellimuse, hoiustatakse Sinu isikuandmed, ostueelistused (teatud lehekülgedel võib Beehosting paluda vabatahtlikult isikuandmete edastamist. Nende andmete hulka võivad kuuluda näiteks Sinu nimi, aadress, postikood, e-maili aadress, telefoninumber ja muud andmed);
  • järelmaksu taotlemise korral.

Muude andmete kogumine

Kogume ka mitteisiklikke andmeid ehk andmeid, mida ei saa konkreetse isikuga seostada (sugu, vanus, keele-eelistused, asukoht). Võime koguda ka üldiseid andmeid veebilehe ning e-poe kasutamise kohta. Neid andmeid kasutatakse liidetuna, pakkumaks klientidele võimalikult kasulikku informatsiooni ning saamaks teada, millised veebilehekülje osad, tooted ja teenused pakuvad klientidele kõige enam huvi. Käesolevas privaatsuspoliitikas käsitletakse selliseid liidetud andmeid kui mitteisiklikke andmeid.

Isiklike andmete kogumine ja hoiustamine

Kogutud isiklikke andmeid võime kasutada Beehostingu tooteuudiste, kampaaniate ning tulevaste sündmuste klientidele kuvamiseks. Kliendid, kes soovivad pakkumistest loobuda või ei taha soovitatud toodete kohta informatsiooni saada, võivad igal hetkel meilinimekirjast välja astuda. Kasutame kogutud isikuandmeid ka kaupade kohaletoimetamiseks ja kliendikohustuste täitmiseks.

Nõustudes kasutuslepingu privaatsustingimustega annab klient Beehosting’ule nõusoleku oma andmete automaattöötlemiseks. Nõusoleku saab igal ajal meie veebilehe või e-kirja kaudu tagasi võtta. Sellistel nõuetel puudub tagasiulatuv mõju.

Kindlustamaks paremat klienditeenindust, võib Beehosting edastada isikuandmeid ka kolmandatele osapooltele, kes osutab Beehostingule teenuseid ning on lepinguliselt kohustatud nendega jagatud andmeid salajasena hoidma. Selliste osapoolte hulka võib kuuluda näiteks meie partner, kelle kohustuste hulka kuulub meie e-poe toodete kohaletoimetamine või järelmaksuteenuse pakkumine. Beehosting hoiustab kliendi andmeid kuni kliendilepingu lõppemiseni. Andmeid, mida Beehosting peab seadusest tulenevalt koguma, hoiustatakse seadustest lähtuvalt.

Isikuandmete muutmine

Kliendid saavad oma tuvastamiseks ning nendega suhtlemiseks vajalikke andmeid vaadata, muuta ning täiendada meie veebilehel oleva ´Minu andmed’lehekülje kaudu.

Isikuandmete turvalisus

Beehosting kasutab klientide isikuandmete kaitsmisel kõikvõimalikke ettevaatusabinõusid (sealhulgas administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmeid). Isikuandmetele ning nende muutmiseks vajalikule informatsioonile pääsevad ligi vaid autoriseeritud isikud. Kui kahtlustate, et isikuandmeid ei käidelda privaatsuspoliitikas sätestatud moel või on oht, et andmed on lekkinud volitamata osapooltele, tuleb meid koheselt teavitada. See on ainus viis, kuidas saame potentsiaalsete kahjude mõju vähendada.

Klientidel on õigus nõuda oma andmete kogumise lõpetamist, küsida oma andmete kasutamise kohta informatsiooni ja saada enda kohta kogutud andmed laialt kasutusel olevas formaadis isiklikuks või kolmanda osapoole poolt kasutamiseks. Vältimaks kliendiandmete ja -õiguste väärkasutamist, võib andmevaldaja edastada andmeid ka ainult formaadis, mis võimaldab andmepäringu sooritanud isiku tuvastamist (nt. digitaalselt või füüsiliselt ettevõtte kontoris allkirjastatud moel). Jätame endale õiguse vastata sellistele infonõuetele 30 päeva jooksul. Käsitleme andmete käitlemise lõpetamise soovi kliendilepingu lõpetamisena.

Turvalisus

Kõiki Beehost’i veebilehe külastamise ja e-poes poodlemise käigus esitatud isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina. Krüpteeritud andmeedastuskanalite kasutamine tagab pankadega suhtlemisel isiku- ning pangaandmete turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja täiendused

Meie veebilehte kasutades või kliendiks astudes kinnitate, et olete meie põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nõustute nendega. Jätame endale õiguse muuta privaatsuspoliitika üldtingimusi sellest eelnevalt kliente teavitades. Anname endast parima kindlustamaks, et meie privaatsuspoliitika on uuendatud ning meie veebilehel vabalt kätte saadav. Kliendiandmete käitlemise eest vastutaja on Beehosting. Privaatsuspoliitikat puudutavate küsimuste või murede korral palume Teil võtta ühendust meiliaadressil [email protected]

Teil on alati oma isikuandmete kaitsmiseks õigus võtta ühendust Andmekaitseinspektsiooniga või kohtuga. Andmekaitseinspektsioon on riiklik asutus, millega võib ühendust võtta ka isikuandmete kaitsmist puudutavate nõuannete või abi saamiseks.

Beehosting OÜ (beehosting.ee) on isikuandmete peakäitleja, kes võib isikuandmeid edastada maksete sooritamiseks Paysera’le.