Angliskā versija līgumiem no noteikumiem tiek uzskatīta par vienīgo derīgo šī dokumenta versiju. Jebkura tulkotā versija tiek piedāvāta tikai ērtībai, lai palīdzētu saprast anglisko versiju. Jebkura tulkotā versija nav legāla un nevar aizvietot anglisko versiju. Domstarpību risināšanas gadījumā dominē angliskā versija.

https://beehosting.pro/en/affilate-agreement/