Išverstos teisinių dokumentų versijos yra pateiktos tik kaip pagalbinė priemonė, padedanti suprasti anglišką versiją. Išversti dokumentai neturi teisinės galios bei negali pakeisti dokumentų anglų kalba. Visais nesutarimų ar konfliktų atvejais sutartiniai santykiai tarp šalių bus sprendžiami pagal angliškoje dokumentų versijoje nurodytas sąlygas.

https://beehosting.pro/en/affilate-agreement/