Õiguslike lepingute ja eeskirjade ingliskeelset versiooni peetakse selle dokumendi ainsaks ajakohaseks ja kehtivaks versiooniks. Mis tahes tõlgitud versioon on ette nähtud ainult ingliskeelse versiooni lugemise ja sellest arusaamise hõlbustamiseks. Tõlgitud versioonid ei ole õiguslikult siduvad ega asenda ingliskeelseid versioone. Lahkarvamuste või konfliktide korral lähtutakse ingliskeelsetest õiguslikest kokkulepetest ja eeskirjadest.

https://beehosting.pro/en/affilate-agreement/